برنامه ماه عسل 95 هر روز ساعت 19 و تکرار این برنامه صبح ها ساعت 7 تا 8  از شبکه سه پخش می شود