برنامه تلویزیونی هفت با اجرای بهروز افخمی پخش 29 مرداد را می توانید از لینک زیر دانلود و تماشا نمایید.


بخش اول : لینک  دانلود مستقیم برنامه هفت (جمعه  29 مرداد 95)

بخش دوم : لینک  دانلود مستقیم برنامه هفت (جمعه  29 مرداد 95)

بخش سوم : لینک  دانلود مستقیم برنامه هفت (جمعه  29 مرداد 95)

بخش چهارم : لینک دانلود به زودی 

بخش پنجم : لینک  دانلود مستقیم برنامه هفت (جمعه  29 مرداد 95)