طب الرضا یا رساله ذهبیه کتابی است پزشکی از امام رضا که بر خلاف کتب دیگر که معمولا توصیه های پزشکی را از میان احادیث ائمه گلچین می کنند ، وجود مبارک امام رضا (ع) آن را نگاشته اند.این کتاب از دو جهت دارای اهمییت است ، اول این که کتابی است علمی در زمینه پزشکی و دیگر این که چون از ناحیه امام معصوم صادر شده،از اشتباهات مرسوم و رایج در علوم تجربی مبری است .

تشریح رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام توسط حجه الاسلام ناطریان

دانشگاه رضوی مشهد

برای دانلود سخنرانی ها به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


این رساله در حقیقت جواب نامه مامون از سوی امام رضا (ع ) است که مامون از امام خواسته بود تادر پرتو معارف نیاکان خود او را راهنمایی کند که دستورات اسلام در امور بهداشتی چیست و نیزچگونه می توان از ضعف و بیماری جلوگیری کرد. امام در پاسخ ، نامه مفصلی به او نوشت که جزییات احکامی را درباره بهداشت صحیح خوراکی ها و آشامیدنی های لازم و زمان خوردن وآشامیدن را ارائه می دهد. مامون چنان تحت تاثیر قرار گرفت که نامه را آب طلا گرفت و دستوراتی برای حفاظت آن در خزانه حکومتی صادر کرد از آن به بعد این نامه به نام رساله ذهبیه (نامه ایبه خوبی و ارزش طلا معروف ) شد.


شرح رساله ذهبیه امام رضا (ع) توسط حجت الاسلام ناظریان جلسه اول دانشگاه رضوی مشهد 

شرح رساله ذهبیه امام رضا (ع) توسط حجت الاسلام ناظریان جلسه دوم دانشگاه رضوی مشهد 

شرح رساله ذهبیه امام رضا (ع) توسط حجت الاسلام ناظریان جلسه سوم دانشگاه رضوی مشهد 

شرح رساله ذهبیه امام رضا (ع) توسط حجت الاسلام ناظریان جلسه چهارم دانشگاه رضوی مشهد 

شرح رساله ذهبیه امام رضا (ع) توسط حجت الاسلام ناظریان جلسه پنجم دانشگاه رضوی مشهد 

شرح رساله ذهبیه امام رضا (ع) توسط حجت الاسلام ناظریان جلسه ششم دانشگاه رضوی مشهد