برنامه تلویزیونی هفت با اجرای بهروز افخمی پخش 25 تیر  را می توانید از لینک زیر دانلود و تماشا نمایید.


بخش اول : لینک  دانلود مستقیم برنامه هفت (شنبه  26 تیر 95)

بخش دوم : لینک  دانلود مستقیم برنامه هفت (شنبه  26 تیر 95)

بخش سوم : لینک  دانلود مستقیم برنامه هفت (شنبه  26 تیر 95)

بخش چهارم : لینک  دانلود مستقیم برنامه هفت (شنبه  26 تیر 95)